قالب وردپرس

آلمانی

.

کلاسهای نیمه خصوصی از سه دوره سه ماهه  تشکیل شده است.

دوره اول سطح مبتدی تا متوسط 3 ماه

دوره دوم سطح متوسط تا قبل از پیشرفته 3 ماه

دوره سوم سطح قبل از پیشرفته تا مکالمه روان 3 ماه

کلاسهای نیمه خصوصی موسسه پرتودانش عموما از 5  نفر زبان آموز تشکیل میگردد.

روزهای کلاسها دو روز در هفته زوج و یا فرد بوده و هر جلسه آموزشی 90 دقیقه می باشد .

لازم به ذکر است که کلاسهایی هم وجود دارد که منحصرا روزهای پنج شنبه یا جمعه تشکیل میشود و 2 جلسه آموزشی پشت هم در یک روز برگزار میگردد که این کلاسها برای افراد شاغل و یا افرادی که در طول هفته امکان برگزاری کلاس ندارند ، مفید می باشد.

برای کلاسهای نیمه خصوصی که منحصرا پنج شنبه ها یا جمعه ها تشکیل میشود موسسه 10 درصد تخفیف نیز در نظر گرفته است.

سیستم آموزشی منطبق بر جدیدترین متد آموزشی استاندارد اروپا و با استفاده از گفت و شنودو بحث آزاد و بدون گرامر ارائه میگردد. در این سیستم بر مهارت های شنیداری (listening) و گفتاری (speaking) تاکید شده است و از طریق تکنیک های خاص با استفاده از فیلم های روز دنیا و سی دی های شنیداری و جزوات خاص موسسه ، آموزش داده میشود.